MSTP  数  据  专  线

 高速适用于速率高、信息量大、实时性强的数据       传输应用。

 自由可选择多种带宽及线路类型,灵活组建内部       信息化网络,接入地域、设备协议、承载业务无       限制。

 通用使用国际通用的G.703、STM-1等标准接           口,通用性强。

 安全网络通道物理隔离,端到端连接,适合政           府、金融等大型行业的内部组网和数据传输。

    

     

       为客户提供高速全透明的数据传输通道。


广泛应用于政府、跨国企业、银行、证券等


需要高速及安全传输的行业。


亚虎娱乐 Powered by CloudDream